Nästa artikel

Våldet i skolan har ökat med 13 procent på ett år. Mörkertalet tros dock fortfarande vara stort.

Våldet i skolan ökar allt mer i de lägre åldrarna. Under första halvåret av 2015 har andelen anmälningar till BEO, barn- och elevombudet, ökat med 13 procent jämfört med föregående år. I många av anmälningarna har kränkningen haft sexuell karaktär. 60 procent av anmälningarna kommer ifrån Skånes, Stockholms och Västra Götalands län. Mörkertalet tros dock fortfarande vara stort.

De flesta anmälningar går genom elevhälsan. BEO anser nu att lärarna behöver rätt förutsättningar för att hantera våldet, i kritiken angår bland annat att säkerställa att elever med behov av särskilt stöd berättigas detta.

 

Annons