Liv & Hem
Adhd är överrepresenterat bland personer som lider av fetma. Forskning pekar på att adhd-läkemedel kan ha positiv påverkan på viktnedgången, samtidigt...
Hjälpmedel
Det är förmodligen ingen nyhet att en bra planering kan leda till minskad stress och mer energi i vardagen. Men hur ska man egentligen gå tillväga...
Annons
Skola
Barn med autismspektrumdiagnos (ASD) har betydligt högre frånvaro än elever utan denna diagnos. Och närmare hälften av barnen med autism når inte...
Liv & Hem
I Storbritannien har regeringen antagit en ny nationell strategi för barn, ungdomar och vuxna som har autism. I Sverige finns ingen motsvarighet. Här...
Annons
Liv & Hem
Mer kunskap om npf och psykiatrisk samsjuklighet, ökad samverkan med socialtjänsten och tydligare kommunikation runt vården. Det är några saker som...
Liv & Hem
Att vara tonårsförälder kan vara lika intressant och spännande som prövande och ångestfyllt. Denna period kan också väcka en rad funderingar. Hur...
Annons
Metoder
Många personer med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd behöver vård och stöd från flera håll. Här kan en samordnad individuell plan...
Forskning
Låga D-vitaminnivåer hos mamman under graviditeten ökar sannolikheten för att barnet senare ska diagnostiseras med autism, ASD. Det framgår av den...
Hjälpmedel
Många personer med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd behöver vård och stöd från flera håll. Här kan en samordnad individuell plan...
Annons
Skola
Barn som fick träna visuellt arbetsminne och problemlösning blev bättre på matematik, det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Mattekunskaperna...
Skola
En central del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att ta reda på vilka insatser som eleven behöver. Special Nest vill därför tipsa...
Annons
Liv & Hem
I Jönköping används nu en friluftsmetod för att med naturens hjälp underlätta återhämtningen från psykisk ohälsa för vuxna med till exempel...
Skola
På vuxenutbildningarna studerar unga som har hoppat av gymnasiet och vill få en ny chans, nyanlända med språklig sårbarhet och många som tidigare...
Liv & Hem
Barn som har svårt med socialt samspel kan ha autism, men samspel kan vara svårt även för andra barn. Det är inte så enkelt för förskolans personal...
Liv & Hem
Personer som är diagnostiserade med autism har inte sällan specialintressen. Att fokusera på ett specifikt intresse kan både skänka avkoppling och...
Annons
Annons
Hjälpmedel
Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning, som drabbad...
Skola
Bilden har börjat klarna om vilka metoder som kan stävja mobbning i skolorna, men många frågor kvarstår. Den finska forskaren Christina Salmivalli...
Liv & Hem
Totalt 124 kommuner har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning, visar Boverkets siffror. "Det borde...
Annons
Annons
Liv & Hem
600 000 svenskar har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten till arbete, hälften av dem saknar jobb och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar...
Liv & Hem
Special Nest skriver om neuropsykiatri och psykisk hälsa. Varje vecka publicerar vi nya artiklar som kan handla om allt från neuroforskning och politiska...
Liv & Hem
Titeln ”världens mest inflytelserika person med autism” för tankarna till Greta Thunberg, men sedan i våras finns en annan kändis som kvalificerar...
Liv & Hem
Självmord är vanligare bland personer med autism än inom den övriga befolkningen. Det visar studier från KIND i Stockholm. Nu har den internationella...
Skola
I dag finns det en stor grupp elever med språkstörning som inte upptäcks i skolan. Många gånger beror det på att skolpersonal som möter dessa elever...
Forskning
Bland extremt för tidigt födda barn är förekomsten av autismdiagnoser 6,1 procent, vilket kan jämföras med 1,4 procent bland barnen som föds efter...
Liv & Hem
I varje skolklass finns i genomsnitt två elever som har någon slags språkstörning och överlappningen är stor med funktionsnedsättningar som autism,...