Malin Askerlund

Liv & Hem
Skönlitteratur kan ha stor makt. Bekräftelse, igenkänning och kunskap är det Malin Roca Ahlgren vill bidra till med sina böcker om adhd och ångest.
Liv & Hem
– Rena fakta ändrar ju ingenting. Det är bara om man kan känna känslan som man får en förståelse, säger Anja Wikström som är förälder till...
Liv & Hem
"Det hade varit lättare om hon var utagerande och förstörde för andra barn, men nu förstör hon bara för sig själv och ingen ser hennes behov."
Skola
Tidiga insatser för barn med språkstörning rustar dem för livet. Det är övertygelsen på Språkförskolan Bamse i Stockholm där barnen får logopedbehandlingar...
Aktiviteter
För personer boende i Göteborg som har ungdomar eller unga vuxna med funktionsnedsättning finns en Steg-ett ut, en gratis utbildning i samhällets tjänster....
Liv & Hem
”Barn med autism är som tåg och det är de vuxnas uppgift att agera spårläggare så de kommer rätt.” Jessica Jensen har skrivit böckerna om hjälten...
Skola
”Motivationen var min värsta fiende. Jag hade alldeles för mycket motivation men saknade strategier. Skolan var för otillgänglig, jag hade inga hjälpmedel,...
Liv & Hem
Fragile X-syndrom är den vanligaste genetiska orsaken till autism. 1 av 20 barn med autism i Sverige har det som en följd av Fragile X. Det orsakas av...
Liv & Hem
Rasha Madkour är mamma till en pojke med autism. Tv-programmet Daniel Tiger har hjälpt honom förstå känslor, empati och outtalade sociala koder. ”En...
Aktiviteter
Föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning behöver mer stöd än de i dagsläget får. Det menar Bräcke diakoni som startat projektet Delaktighet...
Liv & Hem
När Sigge fick adhd-diagnos blev livet lättare för honom och hans familj. ”Jag ser det mer som ett verktyg för mig än ett hinder för honom” säger...
Metoder
”Rätt att leka” är ledorden för Maggie Dillner och Anna Löfgren. De har skapat lekgrupper för barn med autism, inkluderade i vanliga förskolegrupper....
Forskning
Barn med autism använder blicken annorlunda än andra barn, vilket försvårar socialt samspel. Det har man sett med hjälp av ögonrörelsekameror.
Forskning
Henrik Pelling är överläkare på BUP-kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han kom i kontakt med sjukdomen Pandas redan 1995, när han läste...
Liv & Hem
När Gunilla Gerlands son plötsligt insjuknade i tvång, regredierade och fick psykotiska symtom förstod ingen vad som hänt. Det visade sig vara Pandas,...
Forskning
Inte hört talas om Pandas? Det är inte så konstigt. Sjukdomen är inte särskilt känd. Det är en allvarlig, autoimmun sjukdom där immunförsvaret...
Liv & Hem
"Om jag hade fått cancer så hade jag, trots begränsad kunskap, ändå förstått grunderna. Folk pratar ju om det. Men eftersom det är så stort...
Aktiviteter
För att minska gapet mellan anhöriga har Maria Cavalli skapat webbtjänsten En bra plats där anhöriga till sjuka eller funktionsnedsatta kan få information...
Skola
Anna Sjölund är en av författarna till kartläggningsmaterialet Skolkompassen som ska hjälpa lärare identifiera elevers ojämna förmågor och hitta...
Liv & Hem
”På samma sätt som vi läser olika religioner i skolan borde vi läsa om olika sexuella läggningar, kön och olika neuropsykiatriska variationer som...
Forskning
Hjärtsvikt bland unga har ökat. Misstanken finns att det kan orsakas av långvarig användning av centralstimulerande medicin. Nu undersöker forskare...
Forskning
Bebisar som inte jollrar med ordliknande ljud vid 10 månaders ålder kan få problem i sin språkliga utveckling. Nu vill två forskare införa allmän...
Forskning
14 procent av de som är födda extremt tidigt har autismspektrumdiagnos när de är 6,5 år. I en screening uppvisade så mycket som 29 procent av barnen...
Liv & Hem
Georgios Karpathakis uppväxt präglades av missförstånd, stress, alkohol och droger. När han var 24 år förstod han äntligen varför han känt sig...
Liv & Hem
”Det är ingen som ser vilket krig som pågår inuti.” Gabriel har social fobi vilket begränsar honom mycket i vardagen.