Nästa artikel

Bland barn med en viss typ av synproblem är adhd nästan dubbelt så vanligt som bland barn med normal syn. Det är resultatet i en ny amerikansk studie.

Studien gjordes vid amerikanska University of Alabama at Birmingham, och innefattade data från över 75 000 barn mellan 4 och 17 år.

Forskarna undersökte om det fanns ett samband mellan adhd och olika typer av synproblem. De intresserade sig för den typ av synproblem som inte går att korrigera med hjälp av linser och glasögon. Skelning och färgblinhet var några av tillstånden som undersöktes.

Resultatet visade att förekomsten av adhd var ungefär dubbelt så hög bland de barn som hade synproblem, jämfört med övriga.

Eftersom studien bara undersökte om det över huvud taget fanns ett samband mellan adhd och synproblem, kan den inte användas till att svara på om det ena tillståndet leder till det andra (ett så kallat kausalt samband).
– Eftersom vi ännu inte vet om sambandet är kausalt kan vi heller göra några rekommendationer för prevention, säger forskningsledaren Dawn DeCarlo till universitets hemsida.

Länk till originalstudien finns här

Annons