Nästa artikel

Förra helgen, 16-18 september, hölls Autism-Europes elfte internationella kongress. Den ägde rum i Edinburgh och årets tema var ”happy, healthy and empowered". Flera internationella talare deltog och belyste olika aspekter av temat.

Ett av de stora namnen på talarlistan var psykologen Peter Vermeulen, verksam vid Autisme Centraal som är ett belgiskt center för utbildning och insatser vid autismspektrumtillstånd. Vermeulen talade om vikten av att ändra fokus från svårigheter till att prata om vad som skapar lycka och välmående hos personer med autism. I sitt anförande berättade han om en studie som visat en koppling mellan negativa känslor, detaljfokus och rigiditet i tanken hos personer med autism. Positiva känslor förbättrade kognitiv funktion, flexibilitet och adaptiv funktion.

Av kongressens 1 700 deltagare var många personer med autism, och för dem fanns anpassningar i programmet för att underlätta. Det fanns till exempel aktiviteter under pausen och lugna rum att dra sig tillbaka till. Där kunde man även få sin lunchpåse, och i programmet fanns information om exakt vad som låg i påsen och vad man kunde välja på. Det fanns också en särskild incheckningsdisk för deltagare med autism.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons