Nästa artikel

För att göra det enklare att hitta läromedel som passar elever med olika behov av stöd har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en ny webbtjänst.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har utvecklat en webbaserad söktjänst för att göra det enklare för lärare att hitta läromedel som är lämpliga i specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten heter "Hitta läromedel". I nuläget finns där ungefär 1 500 läromedel för särskolan och grundskolans lägre åldrar. Tanken är att det inom några år kommer vara möjligt att söka läromedel för alla skolformer.

Läromedlen är kategoriserade utifrån egenskaper som lättläst, på teckenspråk eller inläst (att texten går att lyssna på). Urvalet kan också göras utifrån skolform, ämnen och medietyp.

– Det ska bli enklare för lärare att få en överblick. Och på sikt hoppas jag att tjänsten gör att fler elever lyckas i skolan, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare i SPSMs film om tjänsten.

Annons