Nästa artikel

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar slutar idrotta tidigare än andra barn. Detta enligt en undersökning från riksförbundet Attention.

Det var i november 2016 som Attention genomförde två enkätundersökningar; en till vårdnadshavare för barn i åldrarna 10-16 år med npf-diagnoser och en till barn och ungdomar med npf-diagnoser i samma ålder. Den förra enkäten besvarades av 675 personer och den senare av 110 personer. Resultatet visar att bara hälften av barnen i åldrarna 10-12 år idrottar. Det kan jämföras med Riksidrottsförbundets siffror för alla barn som pekar på att 80 procent av pojkarna och 74 procent av flickorna mellan 6 och 12 år sysslar med idrott. Samtidigt, visar Attentions undersökning, slutar 40 procent av barnen med npf att idrotta. Detta gör de i regel i tidig ålder när de är mellan 9 och 12 år. Anledningen till detta är att kraven inom idrotten upplevs som för höga och att barnen inte ges tillräckligt stöd, skriver Attention i ett pressmeddelande.

Kategorier: 
Forskning
Annons