Nästa artikel

Reglerna för tilläggsbeloppet för särskilt stöd till barn och elever ska tydliggöras i skollagen. Det beslutades den 25 maj.

Tilläggsbeloppet för särskilt stöd till barn och elever ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. Regeringen tycker inte att detta framgår tillräckligt tydligt i de nuvarande reglerna och vill att detta ska stå tydligt även i skollagen.

Tilläggsbeloppet är ett bidrag som ägare till fristående förskolor och skolor kan få för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

Riksdagen sa den 25 maj ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Annons