Nästa artikel

En del elever med npf-diagnoser har ovanliga styrkor tack vare sin höga intelligens, men det är inte säkert att eleverna kan få tillgång till sin kapacitet på grund av sin funktionsnedsättning. Man kan beskriva dessa elever som dubbelt exceptionella, vilket kallas 2E. 2E-elever avviker från den neurotypiska normen på två vis: å ena sidan har de en intellektuell kapacitet som medför ovanliga styrkor, å andra sidan har de stora svårigheter till följd av en funktionsnedsättning som adhd eller autism, vilket gör det svårt för eleven att få användning av den höga begåvningen. Special Nest har bjudit in specialpedagogen Pia Rehn, författaren till boken ”När det enkla blir svårt” för en inspirationsföreläsning kring särskilt begåvade elever i kombination med NPF.

När: torsdagen den 7 oktober 2021, klockan 19.00 – 20.15, ca 75 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom. Gratis för Special Nest prenumeranter.

Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till personal inom förskolan och grundskolan och men även vårdnadshavare och andra intresserade.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som icke-prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse så skickar vi swishnr och inloggningslänk samt instruktioner till dig

Annons