Nästa artikel

En ny brittisk studie visar att motion kan hjälpa personer med schizofreni att hantera sina diagnoser.

Medicin är den sedvanliga behandlingsmetoden för schizofreni, som kan yttra sig i form av hallucinationer, vanföreställningar, oro och minnessvårigheter. Men forskarna menar att viss träning – såsom vandring och cykling – har positiv inverkan på hjärnans funktioner hos schizofrenipatienter. Studien genomfördes vid University of Manchester in England och omfattade 385 deltagare.

Kategorier: 
Forskning
Annons