Autism- och Aspergerförbundet

Liv & Hem
Varannan ung person med autism klarar inte skolans mål och varannan vuxen med autism förblir beroende av sina föräldrar ekonomiskt. Det visar Autism-...
Lagstöd
1994 trädde LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i kraft. Den ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till...
Annons
Politik
Alla barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är inte trygga i sina boenden och anmälningarna om missförhållanden har ökat. Det skriver...
Landsting
Nu ska användandet av tvångsåtgärder som fastspänning och isolering minskas inom den barnpsykiatriska slutenvården, enligt ett förslag från regeringen....
Skola
Enligt den nya skollagen har elever med autism utan utvecklingsstörning inte längre rätt att gå i grundsärskola. En motion har lagts i riksdagen om...