Nästa artikel

  • "Neuropsykiatriska diagnoser syns inte lika tydligt som somatiska diagnoser, även om de har lika stor betydelse för individen", säger Hélène Benno på Min Stora Dag. 

Premium Hälften av svenskarna tror att neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism är sjukdomar. Samtidigt anser många att bättre uppfostran skulle leda till färre diagnoser och att det i dagsläget är för enkelt att bli diagnostiserad. Detta visar Osynlighetsrapporten från välgörenhetsorganisationen Min Stora Dag.

Det var i början på juni som Min Stora Dag och utbildningsverksamheten Lära lanserade Osynlighetsrapporten, en ny kartläggning av allmänhetens kunskap om och attityder mot de neuropsykiatriska diagnoserna adhd och autism/asperger. Undersökningen, som utfördes av analysföretaget Novus och som baseras på enkäter med 1000 personer i åldrarna 16-79 år, visar att kunskapen om ovanstående diagnoser fortfarande är låg. Inte mindre än ungefär hälften av de tillfrågade deltagarna i rap

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons