Nästa artikel

Sahlgrenska universitetssjukhusets psykiatriambulans får nya resurser och projektet fortsätter året ut.

Sedan i höstas finns det en psykiatriambulans i Göteborg. Sahlgrenska universitetssjukhuset har förstärkt bemanningen i ambulanser som åker ut för att hjälpa personer med psykiska problem. Det betyder att de numera är två i bilen – en erfaren ambulanssjuksköterska som kan stå för den somatiska vården, och en sköterska med psykiatrisk specialkompetens.

Projektet startade på initiativ av den psykiatriska avdelningen på Sahlgrenska, som har en långsiktig plan om att skärpa personalens kompetens om självmordsbenägna patienter och självskadebeteende bland patienter i psykiatrisk vård.

Psykiatriambulansen har varit ett projekt på ett halvår, men nu står det klart att projektet får nya resurser och det får fortsätta året ut.

Annons