Nästa artikel

Fler patienter med depression ska kunna erbjudas behandling med magnetströmmar, eller repetitiv transkraniell magnetstimulering, rTMS. Det har Socialstyrelsen beslutat.

Transkraniell magnetstimulering (rTMS) innebär att en elektromagnet sätts mot huvudet. Magneten frambringar ett snabbt varierande magnetfält som producerar ett svagt elektriskt fält i hjärnbarken. Detta resulterar i att den elektriska aktiviteten antingen kan ökas eller minskas i de nervceller hjärnan som tar emot och överför nervimpulser. Nu står det klart att fler patienter med depression ska erbjudas behandlingen. Detta framgår i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Tidigare har behandlingen endast varit rekomenderad inom ramarna för forskningsprojekt. 

– Det är ett välkommet tillägg för den stora grupp patienter med medelsvår depression som idag inte har tillräcklig effekt av samtalsterapi och läkemedelsbehandling, säger Robert Bodén, överläkare på mottagningen för hjärnsimulering vid Akademiska sjukhuset tillika forskare kring rTMS-metoden, i ett pressmeddelande.

Kategorier: 
Forskning
Annons