Lovisa Schiller

Liv & Hem
600 000 svenskar har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten till arbete, hälften av dem saknar jobb och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar...
Liv & Hem
”Jag tror att många äldre lever med en adhd-diagnos utan att veta om det”. Det berättar Bengt Westling, 65, som är nybliven seniorambassadör inom...