Nästa artikel

I varje skolklass finns i genomsnitt två elever som har någon slags språkstörning och överlappningen är stor med funktionsnedsättningar som autism, adhd och dyslexi. Detta har logopeden Anna Eva Hallin berättat i en intervju med Special Nest. Här tipsar vi om ett gäng tidigare artiklar som på olika sätt handlar om språkstörning, vilket är en förhållandevis ouppmärksammad funktionsnedsättning som kan påverka både inlärningen och kamratrelationerna.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Sju Special Nest-artiklar om språksvårigheter hos barn:

"20 fakta om språkstörning": Hur påverkas lärandet av bristande språkutveckling? Och vad beror språkstörning på? Här listar Special Nest korta fakta om språkstörning.

"Barn med språkstörning kan ha svårt att bygga relationer": Detta är en intervju med logopeden Anna Eva Hallin som har skrivit boken Förstå och arbeta med språkstörning. Genom boken vill hon öka medvetenheten om de språkliga kraven i skolan och ge råd om hur barn med språkstörning kan stöttas.

"Ett halvår har stor betydelse": Här berättar vi om en studie från Uppsala universitet som har visat att den språkscreening som har använts för treåriga barn med fördel kan genomföras ett halvår tidigare.

"Personalen är verkligen top notch": Denna artikel handlar om den kommunala resursskolan Brageskolan i Sollentuna, som riktar sig till elever med generell språkstörning.

"Ny webbkurs om språkstörning": Här intervjuas Linda McCluskey på företaget Only for heroes som tillhandahåller en onlinebaserad kurs på temat språkstörning, avsedd för pedagoger.

"Jollerkoll för tidig upptäckt av språkstörning": En artikel om tidigt ljudande, eller joller, som är en föregångare till tal. Uteblivet eller försenat joller kan innebära problem i barnets språkliga utveckling. 

"En språkstörning kommer sällan ensam": Detta är en intervju med logopeden Carmela Miniscalco som bland annat berättar om kopplingen mellan språksvårigheter och neuropsykiatriska diagnoser.

Kategorier: 
Skola
Annons