Skola

Skola
För lärare kan inkluderande undervisning och betygsättning vara en ekvation som är svår att få ihop. Men så behöver det inte vara, menar specialpedagogen...
Liv & Hem
Förutsägbarhet i vardagen, individanpassade aktiviteter och träning i allmän daglig livsföring. Viljan Asperger Centrum i Ramnäs tar emot ungdomar...
Skola
Friskolan Kajan i Uppsala, riktad till elever med npf, tvingas lägga ned sitt högstadium. Den ekonomiska ersättningen för eleverna har blivit allt...
Skola
”Bråka smartare”-lektionerna ger elever verktyg att stoppa konflikter i tid – innan de eskalerar och landar i kränkningar eller våld. På Norra...
Skola
Linköpings kommun har hotats med vite om de inte stänger ner sina resursskolor för barn som har behov av särskilt stöd. Nu står andra kommuner på...
Skola
Linköpings kommun får inte driva resursskolor för barn med stort stödbehov, eftersom det anses bryta mot skollagen. En anledning är att kommunala...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en son med adhd som går i årskurs fem. Sedan årskurs två har han mer eller mindre suttit utanför klassrummet...
Skola
Gemensamt språk, bättre bemötande och mer kunskap. På Djurgårdsskolan har personalen på lågstadiet och grundsärskolan gått en kurs om neuropsykiatriska...
Skola
Förstärkt fokus och färre distraktioner. Special Nest berättar om ett enkelt hjälpmedel som kan göra stor nytta för elever med koncentrationssvårigheter....
Skola
På Bosgårdsskolan i Varberg arbetar ett särskilt flexteam med specialdesignade skoldagar för elever med autismspektrumtillstånd, ast. Tack vare pedagogernas...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag är högstadielärare och arbetar i en liten undervisningsgrupp för elever med npf och dyslexi. I min undervisning...
Metoder
Regelbundna utvärderingar, noggrann dokumentation och ett aktivt arbete tillsammans med eleverna. På Askebyskolan i Stockholm uppskattar de den tydliga...
Skola
Vilka är utmaningarna med att använda ett lågaffektivt förhållningssätt som förälder? Special Nest frågar två psykologer om deras syn på fenomenet....
Skola
För elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, npf, kan oron över vad som ska hända efter gymnasiet vara påfrestande. Special Nest berättar...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en elev med diagnoserna selektiv mutism och autism i min klass och tycker att det är otroligt komplicerat....
Hjälpmedel
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade...
Skola
Del 4. Utvärderingsbara åtgärder som är kopplade till elevens behov och läroplanen. Det är ledorden när ett åtgärdsprogram upprättas i samband...
Skola
Tidiga stödinsatser, nolltolerans mot mobbning och vuxna som lyssnar. På Nordens välfärdscenter har det sedan 2014 bedrivits ett projekt som handlar...
Skola
Kollegialt lärande, gemensam reflektion och stärkt yrkesroll. Det är några saker som kan åstadkommas vid handledning av skolans personal, antingen...
Skola
Del 3. Vilka är fördelarna, utmaningarna och fallgroparna när man gör en utredning om behovet av särskilt stöd? Special Nest har bett specialpedagogen...
Skola
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, har ofta svårt för matematik. Karin Camnert, matematiklärare tillika rektor på Lunaskolan...
Skola
Del 2. Vad behöver lärare tänka på för att vara säkra på att stödinsatserna till eleverna är direkt kopplade till ökad måluppfyllelse? Special...
Skola
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt...
Skola
Det pratas allt mer om vikten av att skapa en tillgänglig skola. Men vad menar man egentligen? Special Nest träffade Pia Persson, rådgivare på Specialpedagogiska...
Skola
Att tillsammans med barnet klura ut vilka färdigheter som hen behöver träna på är mycket effektivare än att enbart fokusera på problemen. Dessutom...