Metoder

Metoder
Tanken med Webbkursen Koll på Asperger är att nå unga med diagnosen och få dem att öka sin kunskap. Tack vare ett pågående forskningsprojekt kommer...
Metoder
 
”En enkel grundkurs i förhållningssätt och bemötande” Så beskriver Christian Lindskog sin serie Fikonspråk – ett gäng korta filmer på Youtube...
Metoder
Tillämpad beteendeanalys, TBA, har visat sig effektiv för att hjälpa personer med autism att utföra mer positiva beteenden. Ett annat mål är att...
Liv & Hem
Tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk kan förändra betydelsen av det vi säger. Personer med autism kan ha svårt att tolka dessa signaler. Men man...
Metoder
”Man utvecklar förmågan att kunna stanna upp och tänka efter”, säger psykolog Joakim Löf. Han arbetar med mentaliseringsbaserad terapi (MBT),...
Metoder
Personer med npf kan lära sig att identifiera och uttrycka sina egna känslor med hjälp av bilder. Då minskar risken för kommunikationsmissar, enligt...
Metoder
När vi jobbar med barn ska vi tänka att det är en bilverkstad. Vi kan inte ha en verktygslåda med ett enda verktyg som ska utföra allt. Samma sak...
Forskning
En trygg och stimulerande uppväxt är den viktigaste grunden för att få ett bra och känslomässigt stabilt liv som vuxen. Barn med kognitiva funktionsnedsättningar...
Liv & Hem
Att vara mor- eller farförälder till ett barn som väntat eller oväntat får en NPF-diagnos kan vara omskakande. Många har svårt att förstå diagnosen...
Metoder
Behandlingshemmet Egehem i Västervik tvingas välja vilken grupp patienter de ska inrikta sig mot. Detta trots att flickorna i patientgruppen ofta har...
Liv & Hem
Under 70- och 80-talet blev Elisabeth känd som Sveriges farligaste kvinna. Hon hade levt på institutioner sedan hon var nio år och var en gåta för...
Forskning
Några minuters medveten andning per dag kan bidra till ökat lugn, bättre koncentration och mer glädje. För personer med adhd, autism och andra kognitiva...
Metoder
Hur hanterar man som personal utmanande beteenden i arbetet med personer med funktionsnedsättningar? ”Mycket handlar om personalens sätt att vara för...
Metoder
När Siegfried Othmers son Brian påbörjade neurofeedbackträning, 1985, minskade hans aggressionsutbrott och hans sociala och kognitiva förmågor förbättrades....
Metoder
För att minska problemskapande beteenden i skolan, öka de akademiska resultaten och skapa förutsättningar för studiero behövs en gemensam grundsyn...
Liv & Hem
Det är skillnad på att sätta tydliga gränser och att tillämpa gränssättning. När vi tar bort barnets rätt att bestämma över sig själv och utövar...
Skola
Människans bästa vän kan även knyta vänskapsband i klassrummen. Möt terapihunden Dis och hundföraren tillika läraren Denice Ankarstad, som tillsammans...
Metoder
Motiverande samtal är ett effektivt sätt att locka fram motivation till förändring. Men för personer med NPF behövs mindre prat och mer pedagogiska...
Metoder
Medveten närvaro och särskilda strategier för att hantera vardagen är stommen inom dialektisk beteendeterapi. ”När man åker känslomässig karusell...
Skola
”Imitationsförmågan är nyckeln till att även barn med särskilda behov lär sig. En förskolepedagog har en viktig uppgift att stimulera lärande...
Metoder
"För alla i skolan – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning” är namnet på en ny bok av Ulrika Aspeflo. Boken handlar om hur skolans...
Skola
Många lärare som arbetar med elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning återkommer ofta till samma problemformulering. Hur ska jag motivera...
Metoder
När ett barn gör något vi tycker är bra är det ganska självklart att ge ett par uppmuntrande ord eller en klapp på kinden. Förhoppningsvis ökar...
Skola
”Barn behöver förstå på egen hand, ta egna beslut och ha en inre drivkraft för att lära. Först då har vi lyckats med inlärningen”, menar Ulrika...
Metoder
”Hjärnan är gjord för multitasking. Det tar vi vara på i neurofeedback”, säger Siegfried Othmer, grundare av Othmermetoden. I maj 2015 höll han...