Forskning

Forskning
Tio månader gamla barn med syskon som har autismdiagnos har betydligt lättare att följa ögonrörelserna på en försöksledare som rör på huvudet...
Forskning
“Social learning disability”, det vill säga sociala inlärningssvårigheter, tycker professor Fred Volkmar är ett bättre namn än autismspektrumtillstånd....
Liv & Hem
Musikterapi kan förbättra kommunikation och socialt samspel vid autism. Det visar flera vetenskapliga studier. En orsak är att musik är ett så starkt...
Forskning
Personer med adhd har ofta problem med uppmärksamheten, vilket inte sällan försvårar studierna. Men kan möjligen ett högt, meningslöst och slumpartat...
Forskning
Små barn med bra motorik är också bra på att lösa uppgifter som kräver mer tankeförmåga. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet – den...
Forskning
Bättre samarbete mellan skola och hem. Det är en kortfattad beskrivning av syftet med samverkansutbildningen “Metoder i vardagen” som vänder sig...
Forskning
I en tid av blixtsnabba kickar på sociala medier kan det kännas svårare än någonsin att kämpa för en belöning längre fram. Men vissa har lättare...
Forskning
När Stephanie och Gustav Bobeck Arnhög gifte sig uppmanade de sina bröllopsgäster att strunta i presenterna och i stället skänka pengar till forskning...
Forskning
Med boken ”Hjärnstark” vill psykiatrikern Anders Hansen belysa hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Vi blir mindre deprimerade och...
Forskning
Han brinner för att den pedagogiska forskningen ska komma närmare lärarnas verklighet i klassrummen. Special Nest träffar forskaren Claes Nilholm....
Forskning
Den mänskliga hjärnan har sett likadan ut i tiotusentals år. Men det är först under de senaste decennierna som forskarna har kunnat studera den levande...
Forskning
Han är professorn som av en slump började fokusera på npf-området. Sedan 2010 är Sven Bölte föreståndare för KIND, ett kompetenscentrum för forskning...
Forskning
I vårt moderna samhälle utsätts vi dagligen för en mängd skadliga kemikalier. Barn är extra känsliga. "Nervsystemet kan påverkas, vilket kan...
Forskning
Risktagande, bristande konsekvenstänk och svårighet att kontrollera känslor är vanligt beteende bland unga killar och tjejer. Hur kan man veta om tonåringens...
Forskning
Bland barn som begått sexuella övergrepp återfinns en stor grupp som har utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Forskning visar också...
Forskning
Sannolikheten att få diagnosen autism är dubbelt så hög för barn som kommer till Sverige i mammas mage. "Olika former av stressorer och miljöpåverkan...
Liv & Hem
Mobiltelefoner, surfplattor och datorer tar allt mer av vår tid. Men vad händer egentligen med oss när vi stirrar så här mycket på en skärm? Och...
Forskning
Barn som får bygga kojor och leka ute bland buskar och träd blir mer koncentrerade och mindre stressade och får dessutom bättre balans och motorik....
Forskning
"Vi behöver få in tillämpad beteendeanalys, inlärningspsykologi, i alla pedagogiska grundutbildningar. Att inte ha med den är som att prata om...
Liv & Hem
Journalisten tillika psykologen Björn Hedensjö har i boken En perfekt natt bland annat undersökt hur sömnen påverkar vårt välbefinnande. För Special...
Forskning
Flickor och pojkar med adhd har delvis olika avvikelser i hjärnstammens reaktioner på ljud. Det visar en ny studie från Lunds universitet.
Forskning
Studien som visar att personer med autism riskerar att dö i förtid, har gett upphov till mer än 100 artiklar, och har utsetts till en av förra årets...
Forskning
Forskning visar på en koppling mellan ätstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt psykologen Ola Ståhlberg är sambandet större...
Forskning
Att barn med autismspektrumtillstånd ofta känner obehag av ljud, ljus eller lukter är känt sedan tidigare. Nu har ett brittiskt forskarlag för första...
Forskning
Sedan tidigare har “projekt småsyskon” undersökt syskon till barn med autism för att hitta tidiga tecken på diagnosen. Nu ska även syskon till...